Сеячо на надежда...
Петък, 20 Юни 2014 21:46

Сеячо на надежда...

Публикувана в Цветя

Сеячо на надежда,
ти си тук…
Вълшебниците
вече си отидоха,
след тях –
и разказвачите на приказки
и бавно посивя
небесносиньото,
замрежено
от сенките на облаци
и погледи,
приведени към ниското…
Защото любовта
е само болка,
когато ни намира
твърде късно
и времето си мерим
не със срокове,
а с мигове
от нечие отсъствие…

Сеячо на надежда,
остани…

Преди да дойде
времето на жътвата
и заедно със житото
в хамбарите
да легне лятото,
посечено от сърпове
на безпощадни
есенни жетвари
с очи от залези
и с дъх на вино,
което като див пелин
горчи,
посей звезди
в душите на невинните…

Сеячо на надежда,
остани…

Top of Page