Ти си огледало на живота си...
Събота, 30 Март 2013 15:45

Ти си огледало на живота си...

Публикувана в Пейзаж

 Тялото ти носи отпечатъка
на тялото, което е прегръщало,
устните ти носят отпечатъка
на устните, в които са се впивали
и нозете носят отпечатъка
на всичките ти извървени пътища,
а ръцете помнят всяка грапавост
на стени, които са събаряли…

Ти си огледало на живота си –
на всичко преживяно и премислено
и не можеш просто като феникс
от кладата на дните да възкръснеш,
през огъня на залеза пречистил
душата си от всяка стара болка…
Никоя посока не е истинска,
ако не минава през сърцето ти.

Top of Page