Единствено очите
Вторник, 16 Април 2013 12:10

Единствено очите

Публикувана в Хора

Стареем на неврони и на синапси.
Забравяме същественото, смисъла.
Улисани в условност и подробности,
затъваме в словесни излияния.
Стареем на сърце и коронарии.
Започваме да дишаме премерено,
полекичка вървим по стръмното
и стъпваме прецизно, но наперено.
Единствено очите не стареят,
а лакомо се вкопчват във красивото.
Неистово поглъщат светлината
и други ги затварят за последно...

Top of Page