Не е нужно да тръгна, вече съм стигнал…
Вторник, 29 Октомври 2013 19:41

Не е нужно да тръгна, вече съм стигнал…

Публикувана в Пътешествия

Пътнико,
трябваше ли да изминеш пътя си,
за да разбереш,
че всичко, което си търсил,
те е чакало тук –
всичко, дори любовта?
Трябваше ли
да надживееш толкова залези,
за да откриеш
красотата на утрото?...
Да обърнеш гръб
на хиляди ветропоказатели,
за да усетиш мириса на вятъра
с ноздрите си
и полъха на свобода в косите си?...
Трябваше ли
да ожаднееш в пустинята,
за да разбереш
колко важен е кладенецът
и да го намериш?...
Трябваше ли да паднеш,
за да се научиш да ставаш
и да останеш сам,
за да потърсиш приятел?..
Трябваше ли да тръгнеш,
за да пристигнеш
и да отпътуваш,
за да се върнеш?...
Трябваше ли…?

Top of Page