Забранено е...да не изживяваш всеки ден така, сякаш е последен...

 

Дърветата са вкоренени исполини,
а клоните , разлистени крила
дъгата е усмивката на Господ,
а планината, легнала жена.


Остава само да свалиш проблемите,
като пашкул от който нямаш нужда,
кракът да сложиш лекичко пред другия
и да усетиш мирис на трева...

Top of Page